Textova verze

ikonka
Kostel P. Marie

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středověké jádro věže.

Adresa - ukázat na mapě

Riegrovo nám.165, Kroměříž, Tel/Fax: 573 338 974
E-mail: farnostpm@farnostpm.cz, WWW: http://www.farnostpm.cz/

tisktisknout stránku
Zvitšit Zvětšit fotografii

Současnou podobu získal za biskupa Schrattenbacha v letech 1724-36 podle projektu Ignáce Josefa Cyraniho z Bolleshausu. Hranolovitá věž na jihozápadním nároží je vysoká 42 m, hodiny pocházejí z roku 1726. Interiér je zařízen v barokním slohu, v křestní kapli se nachází zajímavá barokní křtitelnice a oltář Čtrnácti svatých pomocníků, řezbářské práce z období kolem r.1715. Dva boční oltáře jsou dílem Ondřeje Zahnera (autora Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, památky UNESCO).¨

 

Z historie kostela:

V dávné minulosti se zde rozkládala ves s tržištěm časem nazývaným Spodní rynek, Nový rynek, Zelný trh, Koňský trh - a od počátku 20. století právě Riegrovo náměstí. Ve vsi stávala kaple s farními právy. Roku 1247 zde biskup Bruno ze Schauenburku nechal postavit nový farní kostel zasvěcený Panně Marii.

Při kostele směrem k židovské čtvrti byl postaven literátský kostelík sv.  Michala. Původně šlo o hřbitovní kapli z doby kolem roku 1500. Kostelík byl zbořen 1789 - pár let po zrušení literátských bratrstev Josefem II. Při obsazení města Švédy a Valachy 26. června 1643 byl kostel Panny Marie vyrabován a vypálen - zůstaly jen holé zdi a větší část věže. Kostel na několik let osiřel, nedaly se zde konat bohoslužby. Opravy započaly roku 1651 a pokračovaly velmi pomalu. Při dokončení oprav roku 1675 byly do makovice na věž vloženy pamětní spisy. Roku 1686 byly na věž umístěny původně radniční hodiny. Olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hanibal Schrattenbach osobně položil dne 29. června 1724 základní kámen na nový děkanský kostel Panny Marie. Přestavbu kostela zajišťoval architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, projekt uskutečnil stavitel Václav Plaška. Byla ponechána věž a pravděpodobně i část obvodní zdi lodi. Kostel byl dokončen a vysvěcen kardinálem Schrattenbachem 1. května 1736. Od tohoto roku prošel kostel ještě několika opravami a úpravami, přežil dvě světové války (byly odvezeny a roztaveny zvony Leopold, Cyril a Jan). V nedávných letech prošel kostel rekonstrukcí.

Bohoslužby:

Pondělí
8.00 a 18.00
Úterý 7.45*
s účastí dětí z Církevní základní školy v Kroměříži
Středa
8.00 a 18.00
Čtvrtek
8.00 a 18.00
Pátek
8.00 a 18.00
Sobota
8.00 a 18.00
Neděle
8.00, 9.15 a 10.30 (v 10.30 2 x v měsíci dětská mše)
*
v červenci a srpnu v 8.00
reklamní pruh
Normalni verze