Růžek
ikonka
Libosad zv. Květná zahrada

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna v druhé polovině 17.století na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města.

Adresa - ukázat na mapě

Generála Svobody 1192, Kroměříž 767 01, Tel/Fax: 573 338 860
E-mail: zamek@azz.cz, WWW: http://www.azz.cz

Zvitšit Zvětšit fotografii
Ingredere hospes - vstup hosti! Honosným latinským pozváním vtesaným do kartuše nad původní hlavní branou do Květné zahrady vítal své hosty biskup Karel II. hrabě Lichtenstein, zakladatel zahrady (založena 1665), která se již ve své době stala proslulou ukázkou spojení zahradní architektury se sochařstvím, malířstvím a uměleckým řemeslem. Dokládají to i soubory tyrin J. van der Nypoorta z roku 1691. Portálem se projde do tzv. Čestného dvora, rozloženého mězi dvěma skleníky, tropickým a studeným. Zahrada má tvar pravidelného obdélníka 300*485 m a je rozdělena na dvě části. Tzv. ,,květnice" je tvořena osově symetricky řešenými plochami s barevnými rostlinnými ornamenty, stěnami stříhaných stromů a keřů, kruhovým a obdélníkovým bludištěm. Dvě kašny, Tritonů a Lví fontána, jsou dílem sochaře Michala Mandíka ze 70.let 17.století. V části zvané ,,štěpnice" se zachovaly zbytky uměle navršených jahodových kopečků. Architektonickými dominantami zahrady jsou dvě stavby - kolonáda a rotunda. Kolonáda (arkádová lodžie) byla zbudována podle projektu architekta Giovanniho Pietra Tencally v letech 1665-71 v severní části zahrady. V této 240 metrů dlouhé galerii je v nikách umístěno 44 soch znázorňující postyvy z antické historie a mytologie a na vnější římse 46 bust osobností antiky. Niky v kratších čelech kolonády umožňují polohlasem pronesená slova přenést ozvěnou zřetelně na druhý konec. Bočním schodištěm kolonády lze vystoupat na střešní terasu, odkud je krásný výhled na celou zahradu i Kroměříž. Centrální budova rotundy (tzv.Lusthausu) byla postavena v letech 1667-68 podle návrhu Giovanniho Pietra Tencally. Úprava grott, sochařská a malířská výzdoba této stavby čerpá náměty z antické mytologie. Do rotundy nainstaloval na počátku 20. století kroměřížský fyzik a astronom František Nábělek tzv. Foucaultovo kyvadlo, které dokazuje otáčení Země kolem své osy. Květná zahrada je vzácnou ukázkou zahradní architektury s bohatou květinovou výzdobou a řadou vzácných dřevin. Vyjímečnost Květné zahrady spočívá především ve skutečnosti, že si do dnešní doby zachovala svou historickou podobu. Pro tento svůj nesporný historický a umělecký význam byla, spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem, zapsána v roce 1998 na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna v druhé polovině 17.století na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Realizace projektu tzv. "Libosadu" je dílem autorů architektury zámku Fil.Luccheseho a G.P.Tencally. Libosad dostal v 19. století kratší přístup od města,které se po zrušení hradeb rozrostlo jednotlivými budovami až k Libosadu. Projekt vypracoval A. Arche a k realizaci došlo v letech 1840-45. Vzniklo zde dílo neobyčejně cenné. Aniž by byl porušen původní dispoziční rozvrh jedinečného raněbarokního Libosadu, byly k jeho boční straně vsunuty dvě budovy tropického a studeného skleníku a obytná a správní budova. Ty sevřely mezi sebou čestný dvůr, otevřeny právědo Libosadu směrem k centrální rotundě.Vchod byl akcentován vstupním portálem, osazeným do mělkého trojosého rizalitu, završeného trojúhelníkovým tympanonemse zlaceným arcibiskupským znakem.Čestný dvůr je vybaven zahradním nábytkem, vyrobeným v arcibiskupských železárnáchve Frýdlantu z tehdy oblíbeného materiálu - litiny.Vázy s arcibiskupským znakem i lavice ve stylu druhého rokoka působí pod bílým nátěremv zahradním prostředí elegantně a moderně.Květná zahrada je osovou pozdněrenesanční vlastně manýristickou zahradou, založenou v roce 1665 na půdoryse protáhlého obdélníkav rozměrech 300 m x 485 m.Hlavní vchod přechází do neobvykle dlouhé, monumentální galerie, zv. kolonáda. Jejích 244 m délky z ní činí neobyčejně dominantní architektonický prvek. Půdorys Libosadu byl protkán složitým vodovodním systémem, který napájel rybníčky, kašny, jezírko u voliéry, vodotrysky a složitou mašinerii tzv.vodních žertův interiéru ústřední rotundy.Osa Libosadu prochází od hlavního vchodu přes rotundu ke kuželně, opatřené rovněž vodními šprýmy. Po bocích hlavní osy byly labyrintya pravoúhlé rybníčky s násadou kaprů a pstruhů.Pak vede hlavní osa mezi dvěma PAHORKY,zv. Jahodovými kopečky, které se staly v té době oblíbeným prvkem kompozice. Jejich počátky známe již ze starověkých zahrad, kde byly uměle navršeny třeba v Chorsabádu; již tam měly na vrcholu altány, jako tomu bylo původněi v Kroměříži. Hlavní osa pak přecházela obvodní komunikací k zábavným složkám zahrady.
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý