Růžek
ikonka
Do dopravního systému Zlína zasáhne v létě rekonstrukce Březnické ulice

Datum: 16. 6. 2021, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... ŘSZK ...

ilustracni obrazek

 

Do dopravního systému Zlína zasáhne v létě rekonstrukce Březnické ulice

 

Významným dočasným zásahem do fungování dopravního systému Zlína bude letos v létě a na podzim rekonstrukce Březnické ulice od zimního stadionu po okružní křižovatku U Majáku. Automobily ve směru od Březnice budou muset použít objízdnou trasu přes Kudlov. Stavbu Ředitelství silnic Zlínského kraje za 32,5 milionu korun spolufinancuje Evropská unie.

 

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/490 v celkové délce 2 179 metrů. Začátek řešeného úseku je situován do místa začátku levostranné zárubní zdi s chodníkem (u Zimního stadionu Luďka Čajky), konec úseku se nachází za okružní křižovatkou ve čtvrti U Majáku.

V úseku bude provedena rekonstrukce vozovky pomocí technologie recyklace za horka s následným položením nové obrusné vrstvy. V místě porušených okrajů vozovky je navržena celková výměna konstrukce vozovky včetně případné sanace podloží. Po dobu sanace okrajů budou rozebrána stávající ocelová svodidla. Na dvou místech bude upraven nevhodný příčný sklon v pravotočivém směrovém oblouku. Zastávkové pruhy linkové dopravy před okružní křižovatkou budou předlážděny. Z prstence okružní křižovatky a dlážděné srpovité plochy bude odstraněn dlážděný kryt a nahrazen asfaltovými vrstvami. Dosavadní směrové a výškové parametry silnice zůstanou zachovány.

Součástí stavby je obnova nezpevněných krajnic šířky 0,75 metru (1,50 metru v místě svodidla) včetně obnovy podélných odvodňovacích žlabů. V levotočivém směrovém oblouku budou doplněna chybějící svodidla v délce 180 metrů. Bude provedena sanace povrchu dvou pravostranných opěrných zdí o délce 94 a 30 metrů a bude obnoveno svislé a vodorovné dopravního značení. Budou vyměněny stávající dešťové vpusti včetně přípojek do dešťové kanalizace, která již byla během letošního jara opravena bez nutnosti zásahu do vozovky. Porušené kanalizační šachty budou vyměněny za samonivelační. Součástí stavby je také úprava připojení sjezdů a účelových komunikací.

 

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 32,569 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládá se, že první etapa stavebních prací s dopravními omezeními bude zahájena 1. července 2021 a potrvá nejdéle do 25. srpna. Následovat bude druhá etapa stavby se zahájením 6. září a ukončením koncem října tohoto roku.

 

Uzavírky a dopravní omezení

V úseku od zimního stadionu po okružní křižovatku U Majáku budou stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy probíhat v I. etapě od 1. července do 25. srpna při zjednosměrnění silnice, a to ve směru ze Zlína. Doprava směrem do Zlína bude vedena po objízdné trase od okružní křižovatky přes místní část Kudlov a po silnici III/49026 z Kudlova do Zlína. Pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny (nebude se týkat autobusů) bude stanovena objízdná trasa ve směru Bohuslavice u Zlína - silnice II/497 - Uherské Hradiště - silnice I/50 - Staré Město - silnice I/55 - Otrokovice - silnice I/49 - Zlín.

 

Obnova asfaltových vrstev okružní křižovatky na konci stavby (II. etapa) bude realizována od 6. září za částečné uzavírky při použití trojcestné semaforové soustavy. Uskuteční se ve dvou fázích, vždy pro jeden směr silnice II/490 za současného uzavření navazující větve okružní křižovatky (ul. K Majáku, ul. Filmová). Během uzavírky ulice K Majáku bude dopravní obsluha čtvrti U Majáku vedena po náhradní trase přes areál Správy a údržby silnic Zlínska. Během uzavírky ulice Filmové bude dopravní obsluha Lesního hřbitova a Filmových ateliérů možná pouze po komunikaci z místní části Kudlov. Opět bude platit objízdná trasa pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny mimo autobusů.

 

Během uvedených dopravních opatření bude upraveno také trasování linek MHD.

 

Zdroj: rszk.cz

 

 

 

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Penzion a restaurace Zlobice

Penzion a restauraci Zlobice najdete v blízkosti krásného města Kroměříž, nazývaného ...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel Octárna

Hotel Octárna se nachází v centru historické Kroměříže, jen několik minut chůze od ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice je situován v historickém centru města, na Stojanově náměstí....

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý