Růžek
ikonka
Největší stavbou bude letos rekonstrukce silnice z Bystřice pod Hostýnem

Datum: 12. 6. 2019, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... ŘSZK ...

ilustracni obrazek

 

Největší stavbou bude letos rekonstrukce silnice z Bystřice pod Hostýnem

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje podepsalo se zhotovitelem, který zvítězil v obchodní soutěži, smlouvu o dílo na rekonstrukci silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice s Olomouckým krajem do Bystřice pod Hostýnem. Jde o největší stavební akci na rekonstrukci krajské silniční sítě zahajovanou v roce 2019, cena činí 139 milionů korun.

 

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku je 6 495 metrů. Stavba je rozdělena na šest samostatných úseků.

 

Úsek č. 1. Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL - Vítonice (extravilán)

Začátek úseku č. 1 je situován do místa hranice krajů ZL/OL u svislé dopravní značky „Zlínský kraj", konec úseku je na začátku obce Vítonice v místě svislé dopravní značky „Začátek obce". Délka úseku č. 1 je 936 metrů. Předmětem stavby v úseku č. 1 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. V rámci stavby bude provedena přestavba jednoho propustku. Součástí stavby bude úprava napojení účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně jejich zatrubnění, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.

 

Úsek č. 2. Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

Předmětem stavby v úseku č. 2 je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Vítonice v celkové délce 843 metrů spočívající v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev. V celém úseku bude nově osazena oboustranná betonová obruba. Šířka silnice je sjednocena na 6,5 metru mezi obrubami. Tato úprava si vyžádá vybudování nových uličních vpustí napojených do stávající pravostranné kanalizace (ve směru na Bystřici pod Hostýnem). Součástí stavby je vybudování nové silniční dešťové kanalizace. V rámci stavby budou dále vybudovány tři nové zastávkové pruhy (zálivy) s krytem z žulových kostek. Stávající zastavování autobusů v jízdním pruhu u rodinného domu č. p. 93 bude zachováno. V místě u základní školy (za křižovatkou se silnicí III/43812) a v místě zastávek u domu č. p. 93 bude zřízen přechod pro chodce. Přes silnici II/438 v místě pravostranného zastávkového pruhu a přes silnice III/43811 a III/43812 budou zřízena místa pro přecházení, která budou navazovat na nově vybudované chodníky. V řešeném úseku se nachází mostní objekt ev. č. 438-007; na něm bude provedena stavební úprava mostního svršku včetně úpravy šířkového uspořádání. Na mostě bude vybudován oboustranný chodník, který bude navazovat na nově vybudovaný a zrekonstruovaný chodník.

 

Úsek č. 3. Silnice II/438: Vítonice - okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem

Začátek úseku č. 3 je na konci obce Vítonice, konec úseku je situován do místa cca 40 metrů před okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem. Délka úseku č. 3 je 3 594 metrů. Předmětem stavby v úseku č. 3 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. Bude zde provedena stavební úprava propustku, stavební úprava mostního svršku mostního objektu ev. č. 438-008 a celková přestavba mostního objektu ev. č. 438-009 před obcí Mrlínek. Stavba řeší též umístění nového levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy včetně nástupiště před křižovatkou s pravostranným napojením místní komunikace vedoucí do obce Mrlínek. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.

Souběžně s rekonstrukcí silnice II/438 budou probíhat stavební práce zajišťované a financované obcí Mrlínek (výstavba nového chodníku a autobusového nástupiště a úprava napojení místní komunikace a sjezdu na silnici II/438).

 

Úsek č. 4. Silnice II/150: okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem

Tento úsek začíná cca 100 metrů za okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem, konec úseku se nachází na začátku města Bystřice pod Hostýnem. Délka úseku č. 4 je 513 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.

 

Úsek č. 5. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova

Úsek č. 5 začíná na začátku města Bystřice pod Hostýnem a končí před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická) v Bystřici pod Hostýnem. Délka úseku je 400 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v Sušilově ulici v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem. Šířka silnice bude sjednocena na 6,5 m mezi obrubami, které budou vyměněny, případně doplněny novými. Bude provedena obnova živičných vrstev. Směrové i výškové vedení silnice bude zachováno. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí uličních vpustí napojených do stávající a nově vybudované kanalizace.

 

Úsek č. 6. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova

Začátek úseku č. 6 je situován před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická), konec úseku se nachází v křižovatce silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka úseku je 209 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v Sušilově ulici v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem. Šířka silnice bude sjednocena na 7 metrů mezi obrubami, které budou vyměněny případně doplněny za nové. Bude provedena obnova živičných vrstev. Směrové i výškové vedení silnice bude zachováno. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí uličních vpustí napojených do stávající kanalizace.

 

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 139,085 milionu korun (vč. DPH). Je předpoklad, že na financování stavby budou využity dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny v červnu 2019 realizaci úseků č. 2, 4, 5 a 6, celá stavba by pak měla být ukončena v listopadu 2020.

 

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy (s výjimkou úseků č. 4, 5 a 6) budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 tuny, dopravní obsluhu a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 tuny bude vedena po objízdné trase.

Pokládka obrusné vrstvy v úseku č. 4, 5 a 6 bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/150. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase.

 

 

Zdroj: rszk.cz

 

 

 

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Restaurace ikona
Restaurace

Caffé Scéna

Nabízíme posezení v příjemném prostředí kavárny a restaurace s širokým výběrem jídel ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý