Růžek
ikonka
Studie navrhuje nové muzeum, lanovku a propojení obou břehů Baťova kanálu

Datum: 7. 11. 2018, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... PMO ...

ilustracni obrazek

 

Studie navrhuje nové muzeum, lanovku a propojení obou břehů Baťova kanálu

 

Jednou ze společných aktivit Povodí Moravy, s. p. a Jihomoravského kraje při spolupráci na rozvoji cykloturistiky a rekreační plavby na Baťově kanálu je koncepce, která by současně řešila otázku bezpečného propojení stávajících přístupových a obslužných komunikací a cyklotras přes řeku Moravu. V rámci této spolupráce nechalo Povodí Moravy, s. p. zpracovat studii, která propojuje Baťův kanál s naučnou stezkou, doplňuje plavební cestu o polní muzeum a model Baťovské lanovky a současně propojuje oba břehy Moravy pro pěší i cyklisty.

 

Dlouhodobým společným zájmem Povodí Moravy, s. p., Jihomoravského kraje a Dobrovolného svazku obcí – Obce pro Baťův kanál je spojení měst Hodonín a Veselí nad Moravou cyklotrasou podél jižního úseku Baťova kanálu. Díky postupným krokům Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi se podařilo zprůjezdnit celou trasu po březích jižního úseku Baťova kanálu. Kritickými místy však zůstaly přechody přes řeku Moravu ve Vnorovech a Rohatci, kde je dosud využíváno stávajících silničních a hospodářských mostů s nezbytnou zajížďkou.

 

„Tato situace je pro návštěvníky obzvláště nepříjemná v místě vodohospodářského uzlu Vnorovy, který je pro svou jedinečnost hojně navštěvován cyklisty i pěšími. Jeho návštěva v současnosti znamená několikakilometrovou zajížďku. Využití nedalekého jezu Vnorovy na řece Moravě pro přechod veřejnosti není vzhledem k jeho konstrukci a účelu možné. Přesto je občas v některých propagačních materiálech jako místo přechodu uváděn a bezpečnostní opatření zamezující vstupu jsou opakovaně poškozována,“ upozorňuje správce vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p.

 

Proto v rámci spolupráce s Jihomoravským krajem Povodí Moravy, s. p. v loňském roce nechalo zpracovat komplexní studii, která jednotlivé objekty a zařízení koncipuje jako atraktivně edukační tak, aby byla zajištěna co největší informovanost návštěvníků o vodní cestě Baťův kanál. Samotnou studii zpracovala společnost Huť architektury Martin Rajniš.

 

Součástí navrženého řešení je využití zachovaných konstrukcí původní Baťovské lanovky a zbudování objektu víceúčelového polního muzea vybaveného stálou expozici o vodní cestě Baťův kanál doplněnou modelem Baťovy lodní lanovky. Harmonická provázanost technického unikátu a významných přírodních lokalit (Natura 2000) je zajištěna propojením vodohospodářského uzlu s naučnou trasou v přírodní lokalitě Včelíny a vyvýšeným pozorovacím prvkem navrženém na levém břehu řeky Moravy.

 

„V rámci naší studie byly rovněž navrženy a posouzeny možné varianty propojení přístupových komunikací na březích řeky Moravy – most či lávka pro cyklisty a pěší, přívoz nebo transbordér. Nezbytnou podmínkou bylo zajištění trvalé funkčnosti tohoto propojení bez ohledu na zvýšené průtoky omezující plavbu a dodržení stávajících parametrů koryta řeky Moravy,“ vysvětluje Cenek.

 

Na základě tohoto posouzení byla dále rozpracována turisticky atraktivní varianta transbordéru, která navazuje na dochované konstrukce původní lodní lanovky a propojuje tak jednotlivé epochy Baťova kanálu. „S ohledem na počet návštěvníků lokality je transbordér navržen jako dvougondolový a umožňuje tak současnou přepravu 16 osob,“ dodává Cenek. 

 

Studie byla podle dohody poskytnuta k dispozici Jihomoravskému kraji, který zahájil v odborné spolupráci s Povodím Moravy, s. p. projekční realizace první etapy.

 

Vysvětlivky:

Vodohospodářský uzel (VH) Vnorovy unikátním způsobem řeší propojení tří rozdílných plavebních hladin na křížení Baťova kanálu s řekou Moravou při současném zajištění přívodu vody do navazující části Baťova kanálu bočním obtokem a shybkou pod tělesem pohyblivého jezu Vnorovy.

Transbordér (gondolový most) je dopravní zařízení sloužící k přepravě osob, zvířat a věcí přes vodní hladinu v místech, kde není možné vybudovat pevný most, například z důvodu lodní dopravy, povodňové bezpečnosti atd. Skládá se ze dvou pilířů a mostovky uložené vysoko nad vodní hladinou. Po mostovce se pohybuje pojezd, na kterém je zavěšena pohyblivá gondola poháněná vlastní silou cestujících.

Jez Vnorovy je vodohospodářské dílo sloužící jako příčný vzdouvací a stabilizační objekt toku. Zajímavostí je shybka vedená tělesem jezu sloužící k trvalému napouštění navazujícího úseku Baťova kanálu. Celková stavební koncepce celého tělesa je řešena pro přístup proškolené obsluhy bez nároku na veřejný průchod.

 

Zdroj: TZ, Bc. Petr Chmelař tiskový mluvčí

 

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska se nachází v jednom ze tří kapitulních domů, které tvoří na Velkém...

 
 
 

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý