Růžek
ikonka
Rada kraje schválila další investice ve školství, zdravotnictví i dopravě

Datum: 1. 9. 2017, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... Zlínský kraj ...

ilustracni obrazek

 

Rada kraje schválila další investice ve školství, zdravotnictví i dopravě

Celkem 8 nových investičních záměrů spadajících do oblastí školství, zdravotnictví a dopravy schválila Rada Zlínského kraje. Celkově jde o akce za 67 milionů korun.

 

„Ve školství jsme schválili investiční akce řešící pořízení nových učebních pomůcek, přístrojů a strojů, které přispějí ke zkvalitnění odborné výuky na krajem zřizovaných školách. Investice ve zdravotnictví se týkají výměny dvou výtahů v Kroměřížské nemocnici a stavebních úprav jídelny ve Vsetínské nemocnici. Co se týče dopravy, jde o tři rekonstrukce na krajské silniční síti,“ přiblížil hejtman Jiří Čunek.
Školství

 

Na Vyšší odborné škole potravinářské a Střední průmyslové škole mlékárenské Kroměříž bude pořízeno přístrojové vybavení do odborných učeben a laboratoří, které zajistí zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků v oboru Potravinářství a potravinářská chemie. Pořízeny budou jednak zařízení, která umožňují demonstrovat technologii výroby potravinářských produktů (termizátor, plnička pastovitých hmot) a dále také například analyzátor obsahových složek umožňující rychlé stanovení základních obsahových složek v surovinách i finálních výrobcích, laboratorní termostaty sloužící ke kultivaci mikroorganismů v různých teplotních režimech či extraktor pro oddělení složek rozpustných v organických rozpouštědlech. Celkové náklady: 1,810 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: září 2017 – listopad 2017.

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nakoupí nové učební pomůcky, které přispějí ke zkvalitnění praktické výuky. Půjde jednak o mobilní vůz pro včelstvo s úly a příslušenstvím, lis – tavidlo na vosk, medomet a odvíčkovací vanu, které budou sloužit pro výuku zkráceného jednoletého studia učňovského oboru Včelař určeného pro absolventy maturitních a učebních oborů, a dále také o mobilní dojicí stroj, dřevoobráběcí stroj, štěpkovač nebo traktorový návěs. Tyto učební pomůcky souvisejí se záměrem školy zaměřit výuku zemědělských oborů na mechanizaci. Celkové náklady: 1,893 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: září 2017 – říjen 2017.

 

Rovněž na Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž budou zakoupeny učební pomůcky a přístroje do odborných učeben a laboratoří, a to konkrétně endoskop mikroskopického obrazu, autokláv a trenažér napíchnutí krční žíly. Díky tomu bude škola schopna plnit požadavky partnerů, u nichž žáci vykonávají odbornou praxi. Současně se výrazně zvýší odbornost absolventů školy a tím i jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Celkové náklady: 865 tisíc korun. Předpokládaný termín realizace: srpen 2017 – říjen 2017.
Zdravotnictví

 

V Kroměřížské nemocnici budou vyměněny dva výtahy v budově B. Jde o již dožité hydraulické výtahy. Ty budou vyměněny za nové lanové, které jsou energeticky i provozně úspornější, rychlejší a mohou je ovládat i hendikepovaní občané. Celkové náklady: 2,4 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: srpen 2017 – prosinec 2017.

 

Ve Vsetínské nemocnici dojde ke stavebním úpravám jídelny, nacházející se v budově T. Prostor jídelny bude rozšířen a provedena bude dispoziční úprava sociálního zařízení, aby byl vstup orientován z chodby. Důvodem stavebních úprav je optimalizace pohybu strávníků v prostoru tak, aby se nekřížil výdej jídel a pultový prodej. Současně dojde k reorganizaci stravovacího provozu v jídelně. Celkové náklady: 2,738 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: říjen 2017 – listopad 2017.

 

 

Doprava

 

Silnice III/05018: Zlechov

Rekonstruována bude silnice č. III/05018 v délce cca 1 204 metrů, v průjezdním úseku obce Zlechov, která je zde v havarijním stavu. Součástí akce jsou 3 zastávkové pruhy linkové osobní dopravy, sanace čel a říms propustků a mostu, obnova silničního zabezpečovacího zařízení na mostních objektech i obnova trvalého dopravního značení. Současně bude obec Zlechov provádět stavební úpravu chodníků, výstavbu společného pásu cyklostezky a chodníku podél silnice, výstavbu jízdního pruhu pro cyklisty, úpravu připojení místních komunikací, stavbu parkovišť a parkovacího pruhu, výstavbu opěrné zdi a stavbu nové dešťové kanalizace. Realizace bude probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky. Doprava bude řízena semafory. Celkové náklady: 30,645 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: srpen 2017 – prosinec 2018.

 

Silnice II/490: Rymice

Předmětem stavby bude rekonstrukce vozovky v délce 826 metrů a sjednocení její šířky na 6,5 metru. Provede se kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanací neúnosného podloží, doplnění odvodnění silnice dešťovými vpusťmi a trativody, obnova funkčnosti stávajících příkop a přestavba stávajícího klenbového propustku. V části stavby bude doprava probíhat po polovinách šířky vozovky, řízena bude semafory, jinak bude probíhat za úplné uzavírky a provoz bude veden po objízdných trasách. Souběžně bude obec realizovat obruby a úpravy připojení místních komunikací a sjezdů. Celkové náklady: 19,996 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2018 – prosinec 2018.

 

Silnice III/01880: Bacov, most ev. č. 01880-1

Stavba řeší kompletní přestavbu mostu ev. č. 01880-1 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/01880 v obci Prostřední Bečva, místní části Bacov, v délce 33,7 metru. Nový železobetonový rámový most, plošně založený, bude postaven na stávajícím místě. Součástí stavby je úprava vodního toku v délce 24 metrů. Doprava během realizace stavby bude probíhat po mostním provizoriu umístěným nad mostem, provoz bude řízen semafory. Celkové náklady: 6,711 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: září 2017 – duben 2018.

 

Zdroj: TZ, Krajský úřad Zlínského kraje, Jan Vandík


 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Restaurace ikona
Restaurace

Caffé Scéna

Nabízíme posezení v příjemném prostředí kavárny a restaurace s širokým výběrem jídel ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý