Růžek
ikonka
MAPujeme potřeby škol v ORP Kroměříž

Datum: 2. 12. 2016, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... MÚ Kroměříž ...

ilustracni obrazek

 

MAPujeme potřeby škol v ORP Kroměříž

 

Kdyby bylo v českém středoškolském prostředí zvykem nošení školní uniformy, připadali bychom si v historickém centru Kroměříže trochu jako v Oxfordu. I bez těchto důkazů však všichni víme, proč se Kroměříži přezdívá Hanácké Athény. Důvodem je velké množství škol a s tím spojená vysoká míra vzdělanosti.

 

Není tedy divu, že se Obec s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, zahrnující 46 měst a obcí, přihlásila do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projektů MAP (Místní akční plán), zaměřených na strategické plánování, zkvalitňování a podporu vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho realizátorem je Město Kroměříž, jmenovitě Odbor rozvoje města a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž“, se začal realizovat 1. září 2016. Tomu však předcházelo jednání a následný souhlas téměř šedesáti institucí, tedy jejich ředitelů a zřizovatelů s účastí v MAP. 

 

Podařilo se také navázat úzkou spolupráci se dvěma místními akčními skupinami, konkrétně Jižní Haná o. p. s. a Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. 

 

Následně Rada města Kroměříž schválila osmnáctičlenný Řídící výbor.  Jednotliví členové reprezentují jednak poskytovatele předškolního, základního a volnočasového vzdělávání v celém regionu, dále zřizovatele těchto subjektů, ale také zástupce kraje i krajského akčního plánu, místních akčních skupin a rodičů.

 

Řídící výbor na svém prvním jednání 4. října 2016 jmenoval tři pracovní skupiny, stanovil dílčí úkoly a společná práce v území mohla začít. Prvním hmatatelným naplněním principu spolupráce bylo zpracování SWOT analýz. Vzhledem k rozsáhlosti území a snaze minimalizovat náklady a časovou zátěž jednotlivých účastníků byly SWOT analýzy řešeny souběžně ve třech pomyslných spádových centrech, tedy v Těšánkách, Hulíně a v Kroměříži. Celková účast 54 ředitelů, pedagogů a zřizovatelů a zejména jejich pracovní nasazení potvrdilo společnou potřebu problémy definovat a hledat řešení.

 

Následně byly bohaté podkladové materiály realizačním týmem zkompletovány a zaslány zpět všem jejich tvůrcům k okomentování a doplnění. Současně byly diskutovávány rýsující se priority a cíle území a konfrontovány se zamýšlenými projektovými záměry jednotlivých zařízení.  Ukázalo se, že přes svoji rozmanitost mají subjekty vzdělávání v území mnoho společných problémů a témat.  K těmto tématům byly diskutovány a formulovány nástroje řešení v podobě priorit, cílů a aktivit. 

 

Všechny zmiňované podklady byly zpracovány do finálního materiálu s názvem Strategický rámec, který schválil Řídící výbor MAP Kroměříž na svém druhém jednání 22. listopadu 2016.

 

Tím ovšem práce projektu MAP nekončí. Vše, co se bude pod hlavičkou MAP konat v následujících měsících až do konce realizace projektu v červnu 2018, ale doufejme, že i následně, bude směřovat k společně stanovené vizi (neboli světélku na konci tunelu), kterou si dovoluji závěrem připojit:

 

ORP Kroměříž, je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

 

Připravila: Ing. Eliška Pifková koordinátor a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž

 

Zdroj: MÚ Kroměříž, Mgr. Jaroslava Sílešová

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Restaurace ikona
Restaurace

Vegetariánská restaurace

Restaurace se nachází v samém centru historické Kroměříže, jen několik kroků od vcho...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

 
 
 

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý