Růžek
ikonka
Prohlášení hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka k dezinformacím uvedeným v mediích ve věci muničního skladu ve Vrběticích

Datum: 9. 12. 2014, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... Zlínský kraj ...

ilustracni obrazek

 

Prohlášení hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka k dezinformacím uvedeným v mediích ve věci muničního skladu ve Vrběticích

 

Vzhledem k několika dezinformacím, které se v posledních dnech objevují v mediích v souvislosti s krizovou situací v areálu muničního skladu ve Vrběticích, vydává hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vysvětlující prohlášení:

 

Tvrzení v mediích, že v roce 2010 proběhla v areálu Vojenského technického ústavu s.p. ve Vrběticích rallye na doporučení kraje, resp. byla krajem schválena, je nepravdivé.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje prověřil informaci o případném testování závodních vozů na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje v okolí muničního skladu ve Vrběticích.

Žádný ze zainteresovaných subjektů se nevyjadřoval ani nevydával souhlas k uzavírce, popř. zvláštnímu užívání těchto silnic v okolí areálu, v souvislosti s testováním závodních vozů nebo automobilovými závody.

Tato informace byla ověřena a potvrzena Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (jako majetkovým správcem), Koordinátorem veřejné dopravy, dopravcem ČSAD Vsetín a Odborem dopravy Městského úřadu Valašské Klobouky (příslušný silniční správní úřad). (Vyjádření MěÚ Valašské Klobouky: Odbor dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky za dobu své působnosti nikdy nepovoloval uzavírky nebo zvláštní užívání silnic II. a III. tříd v okolí obce Vlachovice-Vrbětice, které by měly nějakou spojitost s automobilovými závody nebo rychlostními testy automobilů v areálu muničního skladu Vrbětice.)

Pro doplnění uvádím, že pokud taková činnost probíhá v uzavřeném areálu (jakémkoliv), tj. mimo veřejně přístupné komunikace, nepodléhá povolení ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Prohlášení v mediích týkající se vyhlášení stavu nebezpečí tedy vůbec nerespektují krizovou legislativu a už vůbec ne realitu této mimořádné události.

Stav nebezpečí při řešení mimořádné události může vyhlásit hejtman, pokud není možné odvrátit ohrožení činností složek integrovaného záchranného systému, činností správních úřadů a orgánů krajů a obcí.

Výbuch munice v muničním skladu je tak specifickou mimořádnou událostí, že při jejím řešení není možné v žádném případě použít jiných sil a prostředků, než vysoce profesionálních složek IZS. Od počátku nešlo připustit, aby se na přímém řešení této mimořádné události podíleli například jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, různé humanitární organizace anebo starostové obcí.

Vyhlášením krizového stavu by se však právě starostové obcí dostali do pozice odpovědných orgánů a rozhodovali by o postupu prací na svém území. Došlo by k dvojkolejnosti velení a kriminální a pyrotechnická činnost v místě výbuchu by nebyla provázána s činností starostů ve svých obcích. Je obtížné si představit, že by hejtman, starosta ORP nebo starosta obce rozhodoval o postupech kriminalistů, pyrotechniků, vojáků či hasičů na místě zásahu. Naopak je logické, že hejtman podle zákona o integrovaném záchranném systému tyto činnosti koordinuje.

Řešení mimořádné události v režimu zákona č.239/2000 Sb., o IZS s jediným profesionálním velitelem zásahu rozhodujícím o všech postupech je a bude jedinou možnou variantou při řešení této mimořádné události. Nezastupitelná je zde samozřejmě koordinující role Štábu Generálního ředitelství HZS na celostátní úrovni a koordinující role hejtmana na úrovni kraje. Průběh několika evakuací a profesionální postupy při řešení této mimořádné události ukazuje, že tento přístup je jediný možný.

Důležitým aspektem je i to, že došlo k mimořádné události u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu. Zasahování do kompetencí státu jakýmkoli orgánem samosprávy je nejen nevhodné, ale dokonce nepřípustné.

Při každém vyhlášení stavu nebezpečí musí být v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyhlášena krizová opatření. V tomto případě nelze vyhlásit žádná další krizová opatření než ta, která jsou od počátku prováděna. Nelze nařídit pracovní povinnost (činnosti musí vykonávat profesionální pyrotechnici, policisté, vojáci, hasiči), nelze nařídit poskytnutí věcných prostředků (jsou používány obrněné transportéry, tanky a speciální profesionální technika), nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav, nelze nařídit vykonávání péče o děti a mládež, nelze nařídit přednostní zásobování jakékoli složky (je zajištěno orgány státu), nelze uplatnit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče, nemá smysl nařídit hlášení přechodné změny pobytu. Zákaz vstupu a evakuace naopak již nařízena byla podle zákona o integrovaném záchranném systému a rozhodl o ní velitel zásahu a hejtman a starostové obcí tuto evakuaci zajistili.

 

Výzva hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka:

Vyzývám všechny, kdo se ke krizové situaci v muničním skladu ve Vrběticích vyjadřují, aby se drželi faktů a právních předpisů a nešířili různé dezinformace, spekulace, nepravdy či lži!

 

Zdroj: TZ, Krajský úřad Zlínského kraje, Gabriela Sýkorová Dvorníková

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum...

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý