Růžek
ikonka
Pozor při pálení čarodějnic

Datum: 29. 4. 2014, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

HZS informuje

ilustracni obrazek

 

Pozor při pálení čarodějnic


Poslední dubnový večer se na mnoha místech rozzáří ohně po celé naší republice. Poslední dubnový večer je totiž od nepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Letos nám zřejmě bude přát počasí, bude vlhko. 

Občané by v tento den neměli zapomínat na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.
Ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) si všichni občané musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až do výše 25 tisíc korun.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení ohňů při oslavě čarodějnického dne, předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun. Povinnost hlásit pálení nemají samotní občané jako fyzické osoby, přesto doporučuji celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
telefonem          950 770 010
e-mailem           opis(zavinac)olk.izscr.cz
vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje olk.hzscr.cz

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu, místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat, příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
 


Statistika požárů

 
Rok           30.4.          1.5.
2009            8              7
2010            4              5
2011            1              5
2012           13             7
2013            9              1


(Dlouhodobý průměr činí 3 požáry denně. Upozorňuji, že se jedná o všechny požáry, včetně těch, které nesouvisí s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných pálením čarodějnic nelze získat.)
 
Pokud se přesto rozhodnete pálit čarodějnice, dodržujte zejména tato pravidla:

- respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do výše 25 000,- Kč.,


- za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte,

- při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,

- ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,

- oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,

- oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,

- nezapomeňte pálení čarodějnic ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
při rozdělávání vatry dbejte na její stabilitu,

- mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požáru,

- rozdělaný oheň nepřeskakujte, je to velmi nebezpečné,

- pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Autorka:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Restaurace ikona
Restaurace

Caffé Scéna

Nabízíme posezení v příjemném prostředí kavárny a restaurace s širokým výběrem jídel ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý