Růžek
ikonka
Spotřebitelský ombudsman

Datum: 30. 5. 2013, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

..na živnostenském úřadě..

ilustracni obrazek

Spotřebitelský ombudsman na živnostenském úřadě

 

Na Obecním živnostenském úřadě v Kroměříži byl nově zřízen institut tzv.
„Spotřebitelského ombudsmana“.

Nejedná se o konkrétní osobu, nýbrž o systém, který za pomoci kontaktních míst
na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými
organizacemi umožní především oklamaným a zneužitým spotřebitelům efektivně,
rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení narůstajících
problémů s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích prodejních akcí, ale
nejen na nich. Měl by být nápomocen všude tam, kde dochází ke styku podnikatelů
se spotřebiteli, zejména se spotřebitelsky rizikovou skupinou – seniory.
Využití tohoto systému bude možné i u spotřebitelských smluv, které jsou
uzavírány např. s podomními a pouličními prodejci, elektronicky, apod.

Je již všeobecně známé, že na předváděcích akcích je často prodáváno
zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých, klamavých a
agresivních obchodních praktik. Spotřebitelé, především senioři, jsou různou
formou nátlaku nuceni ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V
mnohých případech se navíc jedná o zboží značně předražené a nekvalitní. Velmi
věrně a otevřeně ukazuje tuto smutnou realitu dokumentární film „Šmejdi“.

Pokud se spotřebitelé dostanou do situace, kdy podlehli nátlaku prodejců
a proti své vůli nakoupili předváděné zboží, mohou nyní využít právě systém
„spotřebitelského ombudsmana“. V tom případě je nezbytné co nejrychleji
navštívit některý z 227 živnostenských úřadů a požádat v dané věci o
pomoc. V našem regionu tuto službu poskytuje každý pracovní den živnostenský
úřad v Kroměříži, obdobnou službu lze využít i v Holešově
a v Bystřici pod Hostýnem.

Na živnostenském úřadě bude při jednání se spotřebitelem vyplněn
jednoduchý vstupní formulář a do elektronické podoby budou převedeny předložené
doklady o koupi, uzavřené smlouvy apod. Naskenované dokumenty živnostenský úřad
obratem elektronicky předá spolupracující nevládní neziskové organizaci. Tato
organizace potom bude činit další kroky, resp. zastupovat spotřebitele, a to
opět bezplatně. Spotřebitel tedy nemusí vyhledávat placené právní poradenství. Neziskové
organizace mají v této oblasti bohaté zkušenosti a kvalitní, právně vzdělaný
personál. Jsou tedy předpokladem úspěšného řešení spotřebitelského sporu.

Systém současně umožní snazší kontrolu dotčeného prodejce orgány státu,
a to buď samotnými živnostenskými úřady, nebo jinými dozorovými orgány,
případně i pomocí finančního arbitra.

Pokud se spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou
organizaci přímo sám, jsou mu na živnostenských úřadech k dispozici
kontakty na takové organizace, které se zabývají ochranou spotřebitele.
Spotřebitelé mohou případně využít i publikovaných vzorů na stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu ( www.mpo.cz , v sekci Ochrana
spotřebitele – Spotřebitelský ombudsman).

Kromě služby „Spotřebitelského ombudsmana“ bude Obecní živnostenský úřad
Kroměříž i nadále poskytovat bezplatné spotřebitelské poradenství
prostřednictvím poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Poradna
je otevřena každou první středu v měsíci v prostorách kroměřížského
živnostenského úřadu, Husovo nám. 534/23, 1. patro, vždy v čase 13.00 –
17.00 hod.

Nicméně i přes výše uvedená opatření je důležité si uvědomit, že těmito
postupy jsou řešeny až důsledky neuvážené koupě či nátlakového konání. Nejlepší prevencí spotřebitelů je neúčastnit se předváděcích prodejních akcí, zboží či služby nekupovat ani u tzv. podomních či pouličních prodejců. Nejspolehlivější a nejméně riziková je forma nákupu
zboží či služeb v kamenných provozovnách, kde má spotřebitel dostatek času si
zboží prohlédnout, nechat si zboží předvést, případně porovnat jeho cenu a
kvalitu v jiných obchodech. Zde má také lepší možnost zboží reklamovat. V každém
případě je důležité zboží nenakupovat pod jakýmkoliv časovým či finančním
nátlakem.

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík

Obecní živnostenský úřad Kroměříž

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

 
 
 

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý