Růžek
ikonka
Otevřený dopis k otázce hazardu

Datum: 11. 1. 2012, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

.. v Kroměříži ..

ilustracni obrazek

Dobrý den Vážení zastupitelé města Kroměříž.


Pojďme se vrátit k otázce hazardu v naší obci.

Na předvánočním zasedání jste schválili polovičatou vyhlášku, která řešení odsouvá až 3 roky dál.
Na minulý mail mi odpověděli jen 4 lidé - to vás to opravdu nezajímá?

Nebojte se a příjměte vyhlášku v následujícím znění:

Obecně závazná vyhláška Kroměříž č. X/2012

ze dne X. X. 2012
jíž se zakazuje na území Kroměříže provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní
videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Kroměříž schválilo na svém XX. zasedání konaném dne X. X.
2012 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Základní ustanovení
(1) Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí
technického zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Sociopatologické dopady hazardu a aspekty patologického hráčství (gamblerství)
jsou natolik závažné, že nelze zajistit veřejný pořádek a práva zajištěná Listinou základních
práv a svobod jinak, než celoplošným zákazem provozu hazardních zařízení.

Čl. II
Účel vyhlášky
Zajištění veřejného pořádku.

Čl. III
Na území Kroměříže je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje definované v ust. §
2 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály
definované v § 2, odst. 1, písm. l), lokální loterijní systémy podle § 2, odst. 1, písm. n),
sázkové hry definované v ust. § 2, odst. 1., písm. i), turnaje nebo hotovostní sázkové hry
provozované pomocí karet podle § 2, odst. 1, písm. m) a dále jiná technická herní zařízení,
povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výherní zařízení“).

Čl. IV
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Kroměříži

Podpis a je to!

Co naše obec musí udělat?

a) přijmout dobrou obecně závaznou vyhlášku, 
b) podat k Ministerstvu financí tzv. žádost o přezkum, kde Ministerstvo vyzveme, ať zruší povolení v rozporu s touto vyhláškou,
c) v případě, že Ministerstvo financí odmítne přezkum provést a automaty nezruší, tak jako to neudělalo v Brně či Lanškrouně, podáme ústavní stížnost. 

Podání ústavní stížnosti na stát, i když to zní celkem drsně, se není třeba bát. K podání vyzval obce sám Ústavní soud.

„Jakmile ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných povolení nejen v případě, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo financí nepostupuje, je to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí. Ústavní soud proto předesílá, že v takovém případě by mohl přikročit nejen k individuální ochraně dotčených obcí například v řízeních o komunálních ústavních stížnostech, ale jak již shora uvedeno, též by musel vážit, zda je samotné rozdělení pravomocí mezi stát a územní samosprávu v této oblasti, resp. svěření rozhodování o povolení umístit provozovnu loterie či jiné hry na území obce ministerstvu financí, ústavně konformní z pohledu zaručeného práva na územní samosprávu .“

Odkazy na pár zajímavých aktuálních článků k této problematice:
http://www.motejlek.com/nejuspesnejsi-projekt-miroslava-kalouska-par-poznamek-k-nemu - denně vydělá hazardní loby (VLT automaty) v ČR více jek tržby nejúspěšnějšího filmu za rok 2010 - AVATARa
http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual - manuál s popisem, jak ve městě regulovat hazard.

Nyní přesně víte, jak postupovat a to, že tak postupovat nebudete, už je jen na vaší vůli a uvážení.

PS: Mail posílám i do všech novin na kroměřížsku - třeba se o tom začne ještě více psát.
Omlouvám se, ale nespokojím se jen s vaší reakcí, že loterijní loby je mocné, je krok dopředu a naše hrací automaty nahradí horšími VLT automaty. (Když je někdo rychlejší, tak ho necháme automaticky vyhrát? nesnažit se?)
Ani s argumentem, že to do kasy města přisype pár milionů za rok. (Stavět rozpočet na špinavých penězích z herního průmyslu?)

S pozdravem
Bc. Petr Gremlica

 

 

 

 


reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice je situován v historickém centru města, na Stojanově náměstí....

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum...

 
 
 

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý