Růžek
ikonka
Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

Datum: 21. 3. 2011, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

..konaného 24. března 2011.

ilustracni obrazek

Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011

Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011:

1. Zahájení

16.15 hod. – předání Pamětních medailí města Kroměříže panu Martinu Birkovi a panu

Zdeňku Ondruchovi za 50 dárcovství krve

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele Marii a

RSDr. Jana Juříčkovy

2/2 Prodej pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky pro pana René Dusíka

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro manžele Zitu a Roberta Hasalovy

2/4 Prodej pozemku parc. č. 545 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní Jaroslavu Grmelovou

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž pro manžele Hanu a Karla Hanusíkovy

2/6 Nabytí pozemku parc. č. 205/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti Pharmix, s. r. o.

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Marty

a JUDr. Iva Bubrjakových

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele Márii a Ing. Jozefa Horňákovy

2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

pro paní Ludmilu Apollenářovou

2/10 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž pro

pana Jaroslava Hanuše

2/11 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 121/2 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR

- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/12 Bezúplatné nabytí id. 1/3 pozemků parc. č. 468/3 a 468/5 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/13 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 264/2 v k. ú. Postoupky mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž

2/14 Smlouva o bezúplatném převodu id. 3/45 pozemků parc. č. 3186/2 a 4898 v k. ú. Kroměříž mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž

2/15 Žádost společnosti Vodní eldorádo, s. r. o. o stanovisko k provozování vodních skútrů na řece Moravě

2/16 Půjčka z fondu rozvoje bydlení města Kroměříže

2/17 Zřízení věcných břemen

2/18 Změna v usnesení z III. zasedání ZMK konaného 27. ledna 2011, bod V.

(prodej části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž)

2/19 Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Zdeňkem Zlámalem a městem Kroměříž

2/20 Žádost o odkoupení parkoviště

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor

I. výzva roku 2011

3/2 Vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu

rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů

3/3 Financování Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž

3/4 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města

3/5 Kompenzační opatření

3/6 Návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

4. Různé

4/1 Územní plán Kroměříž

16.30 hod – přizván Ing. arch. Gabriel Kopáčik

4/2 Informace o průběhu pořízení změny č. 5 územního plánu města Kroměříže

(jihovýchodní obchvat)

4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2011

4/4 Změna zakládací listiny Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s.

4/5 Změna zakládací listiny KROK o. p. s

4/6 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konanou 20. dubna 2011

4/7 Osadní výbory

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Octárna

Hotel Octárna se nachází v centru historické Kroměříže, jen několik minut chůze od ...

Restaurace ikona
Restaurace

Vegetariánská restaurace

Restaurace se nachází v samém centru historické Kroměříže, jen několik kroků od vcho...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum...

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý